Shortlink

Mens en Relatie

Opzoek naar liefde? Maar uw hart staat nog niet in vuur & vlam?
Meld u aan bij Mens & Relatie relatiebemiddeling en wij zullen u helpen bij het vinden van uw vonkje!

Lees verder

Shortlink

Disclaimer

Relatiebemiddeling is de term voor ‘matchen’, ofwel het koppelen van twee mensen die graag een partner voor een duurzame relatie willen ontmoeten. De relatiebemiddelaar wordt matchmaker, relatiebemiddelingsconsulent, relatieconsulent of consulent genoemd.

Relatietherapie is gericht op het oplossen van twee mensen met relatieproblemen. De adviseur wordt relatietherapeut of coach genoemd.

Relatiecoaching is gericht op het begeleiden van een individu, dat kan iemand met of zonder relatie zijn, die graag aan zichzelf en zijn relatievaardigheden wil werken.

Deze site gaat over begeleiding en advies, op het gebied van het vinden van een partner voor duurzaam relatiegeluk, met name gericht op het ‘matchen’, ofwel relatiebemiddeling.

Disclaimer: Deze informatie wordt u vrijblijvend aangeboden. De informatie is met veel zorg tot stand gekomen. Toch kan het voorkomen dat bepaalde aspecten, op bepaalde momenten of in een bepaalde situatie, anders liggen. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website, noch kan de aanbieder van de informatie enige vorm van aansprakelijkheid aanvaarden.

Shortlink

Erkende relatiebureaus en relatiebemiddeling

Het slagingspercentage van een relatiebureau kan op verschillende manieren berekend worden. Voordat u af gaat op de informatie van het bureau, adviseren we u dan ook om na te vragen hoe de berekening tot stand komt. Niet alle bureaus zullen hier even open over zijn. Ook kan een bureau dat nog maar enkele jaren bestaat, geen objectieve informatie over uw slagingskans verstrekken.

Het grootste relatiebemiddelingsbureau van Nederland, Mens & Relatie, acht een cliënt geslaagd, als deze drie maanden nadat hij of zij met een partner in contact is gebracht, nog contact heeft en ze wederzijds voornemens zijn deze relatie voort te zetten. Mens & Relatie behaald hiermee jaarlijks een slagingspercentage van 75%.

Het Singles Keurmerk is in het leven geroepen door de Algemene Vereniging Relatiebureaus (AVR), en de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus (BER). Het Singles Keurmerk stelt strenge voorwaarden inzake onder meer privacy, overeenkomst, deskundigheid en voorlichting. Klik hier voor de erkende bureaus.

Wanneer u klachten heeft kunt u laagdrempelig gebruik maken van de onafhankelijke Geschillencommissie.

Erkende relatiebureaus zijn:

 

Shortlink

Relatiebemiddeling en tv klachten

Op internet is over een aantal bureaus negatieve informatie te vinden. Wat zegt dit? Relatiebemiddeling is een persoonlijke aangelegenheid en kan mensen een gevoel van kwetsbaarheid geven. Door de successen die jaarlijks behaald worden (zie slagingspercentage) kunnen hoge verwachtingen gewekt worden. Vooral cliënten die verliefd worden en afgewezen worden door de voorgestelde partner, kunnen soms fel uit de hoek komen. Daarom is het erg belangrijk om niet op de emoties af te gaan, maar op de feiten. Slagingspercentage, lidmaatschap van een branchevereniging, een keurmerk en hoe lang een bureau bestaat zijn belangrijke criteria.

De conclusies die hieruit getrokken kunnen worden zijn dat ten eerste een lidmaatschap een brancheverenigingen of keurmerk belangrijk is. Maar dat desalniettemin klachten kunnen en zullen voor komen. Maar kijk ook vooral naar hoelang een relatiebureau of datingwebsite al actief is.

Kijk ook op Relatiebemiddeling en erkende relatiebureaus

Shortlink

Relatiebemiddeling, brancheverenigingen en keurmerken

De relatiebemiddeling kent niet één maar twee keurmerken. Dit zijn:

  • 1. Singles Keurmerk, met name voor ‘offline’-daten
  • 2. Keurmerk Veilig Daten, voor online datingwebsite

Het Singles Keurmerk is in het leven geroepen door de Algemene Vereniging Relatiebureaus (AVR), en de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus (BER). Om lid te worden van het Singles keurmerk dient de organisatie te voldoen aan strenge voorwaarden inzake onder meer privacy, deskundigheid en voorlichting. Voordat een relatiebureau lid kan worden zal de organisatie uitgebreid worden gemonitord en worden bezocht. Wanneer u als consument klachten heeft kunt u laagdrempelig gebruik maken van de onafhankelijke Geschillencommissie.

Het Keurmerk Veilig Daten dat op initiatief van de Consumentenbond is bedacht, moet daar een einde aan gaan maken. Dit tweede keurmerk voor datingsites is bedacht om gebruikers te verzekeren dat de datingsite betrouwbaar en klantvriendelijk is. De negen aangesloten sites hebben met elkaar een aantal afspraken gemaakt. Ze moeten moeten goed bereikbaar zijn voor klachten van gebruikers en ook de abonnementsvoorwaarden worden aangescherpt.
Dit keurmerk is nog erg nieuw en zal zich nog moeten bewijzen voor de consument.

Shortlink

Hoe worden slagingspercentages van relatiebureaus berekend?

HOE WORDT HET SLAGINGSPERCENTAGE BEREKEND?

Als u een partner zoekt, wilt u niet alleen weten wat de werkwijze is van het bureau, maar ook hoe hoog uw kans van slagen is. Aangezien elk bureau het slagingspercentage op een andere manier berekend, is het niet altijd even helder te vergelijken.
Het grootste relatiebemiddelingsbureau van Nederland, Mens & Relatie, berekent het slagingspercentage door te kijken welke cliënten meer dan 42 dagen contact met elkaar gehad hebben. Deze cliënten krijgen dan eerst nog een brief om te controleren of ze nog echt daadwerkelijk met elkaar in contact zijn. Mens & Relatie behaald hiermee jaarlijks een slagingspercentage van 75%. Dit opvallend hoge percentage is meerdere malen getoetst: ruim twintig jaar geleden door de Raad van Toezicht en ruim tien jaar geleden door de Reclame Code Commissie. In beide gevallen was de conclusie van de onderzoekscommissie dat Mens & Relatie terecht met dit hoge slagingspercentage adverteert.

Kijk ook bij Relatiebemiddeling en brancheverenigingen

Shortlink

Hoe bepaal je de kwaliteit van relatiebureaus?

U schakelt een relatiebureau in omdat u in contact wilt worden gebracht met de juiste partner. Maar heeft u met een ‘echt goed’ relatiebureau te maken, of niet? Hoe de kwaliteit van een relatiebureau te bepalen?

Het antwoord op de deze vraag zou simpel moeten zijn: een relatiebureau biedt kwaliteit als het een groot (genoeg) bureau is dat een hoog slagingspercentage heeft. Maar juist deze twee punten kunt u niet zomaar aan de ‘buitenkant’ van een relatiebureau zien. Maar hoe dan wel? Het antwoord daarop is als volgt: door naar de 4 belangrijkste onderdelen van de relatiebemiddeling te kijken en naar de manier waarop het relatiebureau u voorstellen presenteert. Relatiebureaus van mindere kwaliteit zijn snel aan die deze aspecten te herkennen.

Het grootste deel van het werk van het bureau vindt plaats achter de schermen.

De kwaliteit die u wel kunt waarnemen, is de kwaliteit van de brieven of berichten die u via de e-mail ontvangt, de kwaliteit van het intakegesprek en de kwaliteit van het profiel dat de consulent van u schetst. Verder kunt u nog kijken of het een eenmansbedrijf is of dat er meerdere mensen samenwerken. Als dat laatste het geval is, bent u minder afhankelijk van de kwaliteiten en fysieke en emotionele conditie van 1 persoon: een consulent is ook maar een mens en als ze samenwerkt met andere mensen komt dat zijn/haar competenties zeker te goede. Een ander kenmerk wat duidt op een goede kwaliteit is het Singles Keurmerk. Om het Singles Keurmerk te verkrijgen, dient het bureau te voldoen aan een aantal voorwaarden op het gebied van opleiding, administratie, voorlichting en organisatie.

Hoe worden andere kandidaten aan u gepresenteerd en vice versa?

Een belangrijk moment voor de relatiebemiddeling is als u in contact wordt gebracht met een kandidaat die volgens het bureau bij u past. Afgezien van of de match klopt of niet gebeurt dat doorgaans door middel van een profielbeschrijving, al dan niet opgesteld met behulp van een consulent van het bureau. Die telefonisch, per post of per mail met u gedeeld worden. Sommige bureaus kiezen ervoor om foto’s bij te voegen, andere bureaus doen dit niet. Soms is niet meteen duidelijk waarom het een goede match zou kunnen zijn, daarom is het raadzaam om altijd te proberen met elkaar een afspraak te maken en elkaar te leren kennen. Helaas gebeurt het ook dat er sprake is van een complete mismatch, soms door onkunde vanuit een slecht bureau, soms door een verkeerde inschatting. Van te voren en op papier is niet altijd te voorspellen of 2 mensen met elkaar verenigbaar zijn. Maar niet geschoten is altijd mis. Overigens: sommige bureaus sturen ook een foto mee met de profielbeschrijving. De succesvollere bureaus doen dit echter niet. Een foto is meestal maar een momentopname is, en het cliché ‘het draait om het innerlijk’, blijkt meer dan waar te zijn. Het effect van het wel of niet dragen van een bril is na een aantal seconden verdwenen bij een gesprek. Terwijl iemand thuis met een foto al zich wel al een compleet (vaak verkeerd) beeld zal vormen op basis van een enkele foto. Vandaar dat de betere bureaus ervoor kiezen om de foto niet mee te sturen.

Kijk ook bij Erkende relatiebureaus

 

Shortlink

Betrouwbaar relatiebureau vinden

Hoe kiest u een betrouwbaar relatiebureau?

Dat is niet eenvoudig. De reden daarvan dat er binnen de relatiebemiddeling een wildgroei aan kleine bureau’s is die hun best doen betrouwbaar te lijken. Door deze situatie is het van belang dat de belangrijke zaken zijn vastgelegd in de overeenkomst die u ondertekent. Deze overeenkomst valt namelijk onder het Nederlandse recht (daarop kunt u altijd een beroep doen). Daarnaast is het belangrijk om te onderzoeken of een bureau is aangesloten bij een branchevereniging en/of geschillencommissie.

Een stukje geschiedenis: enige decennia geleden was er de Raad van Toezicht, maar die is een kleine 20 jaar geleden opgeheven. Daarna was er eind jaren ’90 de stichting Geschillencommissies Relatiebemiddeling, met steun en subsidie van de Rijksoverheid en vertegenwoordigers erin vanuit de Consumentenbond. Alle belangrijke relatiebureaus sloten zich daar dan ook meteen bij aan.

Maar enkele jaren later werd de startsubsidie van de overheid stop gezet, vervolgens moesten de relatiebureaus onderling de werkelijke kosten gaan dragen. In plaats van een hoge bijdrage per bureau als entree te vragen, werd toen door de Stichting Geschillencommissies Relatiebemiddeling gekozen voor ‘de gebruiker betaalt’ variant. Dit hield in dat de behandelkosten van elk geschil tussen een relatiebureau en een consument werden vastgesteld op 675,- euro ongeacht de uitkomst. Deze manier van geschillen behandelen heeft niet lang stand gehouden.

Gelukkig is er ook een alternatief waarbij de kosten tussen het bureau en de consument eerlijk verdeeld worden, branchevereniging Singles Keurmerk is aangesloten bij de Geschillen Commissie Relatiebemiddeling. Voor het in behandeling nemen van uw klacht door de deze partij betaalt u als cliënt een bijdrage van € 121,- (incl. 21% BTW). De overige kosten komen voor rekening van het bureau.

Shortlink

Hoe bepaalt u het bureau van uw keuze?

U wilt gebruik maken van de diensten van een relatiebureau. Hoe weet u bij welk bureau u het beste terecht kunt?

1. Hoe lang bestaat dit bureau? Dit is op te vragen bij de Kamer van Koophandel. Met name het opbouwen van een groot ledenbestand kost meerdere jaren en is lastig. Kies daarom een relatiebureau dat minimaal vijf jaar bestaat.

2. Hoe veel medewerkers/consulenten heeft dit bureau? Kijk daarbij op de website of er daadwerkelijk mensen voorgesteld worden met naam en toenaam en eventueel foto. De persoon of personen die voor u bemiddelen zijn de belangrijkste schakel. Hoe minder mensen werkzaam zijn, hoe kleiner het bestand van dit bureau zal zijn (en hoe kleiner de keuze waaruit de medewerker kan selecteren bij het matchen).

3. Hoe lang werken de medewerkers/consulenten bij het bureau? Het is geen goed teken als het personeel veel wisselt.

4. Wat is de werkwijze? Wilt u graag veel contacten, dan ligt een datingsite voor de hand. Wilt u liever een serieuze bemiddeling voor een duurzame relatie, dan kiest u voor persoonlijke bemiddeling.

5. Waar zoekt u? Ben u erg gericht op uw eigen woonplaats, dan kiest u een plaatselijk bureau.Bent u bereid om ook over de grenzen van uw eigen regio te kijken om zo uw slagingskans te vergroten, dan kiest u voor een landelijk bureau.

6. Erkenning of keurmerk? Op www.singleskeurmerk.nl ziet u een overzicht van de erkende bureaus. Om het singleskeurmerk te verkrijgen (dat is een voorwaarde voor erkenning), dient een bureau aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden op het gebied van opleiding, privacy, administratie en dergelijke te voldoen.

Shortlink

Relatiebalans

Relaties onderhouden gaat niet altijd van een leien dakje. Wij zullen klaarstaan om u en uw gezin in moeilijke tijden op te vangen.

Lees verder

Shortlink

Relatietalenten-test

Vraagt u zich wel eens af wat u sterke en minder sterke punten zijn? Wat u allemaal te bieden hebt in een relatie? Ontdek het nu. Doe de test!

Lees verder